26 Temmuz 2016

Güzellik Suçları (Emine Saraçoğlu)


https://netlioo.com/r/gkorm

Gözü gönlüne, gönlü tüm insanlığa bakmasını bilen güzeller güzeli bir hülyalı İstanbul kızıdır Neslişah. Resim yapmak gibi sanatsal bir yeteneğin de malikidir aynı zamanda. Neslişah, üniversite dahil tüm eğitimini zekasını da katarak ailesinin sınırsızca sunduğu geniş olanaklar içerisinde tamamlar. Ancak her zaman ve her herde olduğu gibi bu ailenin genel yapısında da birtakım ananeler söz konusudur. İşte, ilmeklerini sımsıkı atarak örgüleyen ananelerin buradaki kurbanı da Neslişah'tır. Neslişah, içinde doğup büyüdüğü alanın serbestçe hareket etmesine izin vermediğini ancak başına gelen türlü olaylar neticesinde anlar. Fakat artık kayda değer sayılacak kadar gecikmiştir hayata. Neslişah işte o noktadan kalkarak tekrar kolları sıvar ve iş kadınlığının yanı sıra istemeden yapmış olduğu evliğini de yürütmeye çalışır. Olayların birbirini zincirleme olarak takip ettiği yaşamı içerisinde anbean boğulmakta iken bir gün tüm görünmez silahlarını kuşanır ve hemen herkese, ve her şeye karşı savaş duruşunu alır. Ta ki yeni bir dönüm noktasına ulaşana dek...

Emine Saraçoğlu'nun Güzellik Suçları'na atfettiği ilk ve yegâne sorusu şudur: tüm dünya kadınlarını az ya da çok şiddet içeren bu rezil mağduruyetten kurtarabilecek misin? Bunun yanıtını yine Emine Saraçoğlu, Güzellik Suçları adlı romanında kendisi verir. Şiddete uğrayan mağdure Neslişah'a kısasa kısas yapması halinde ne gibi bir sonla karşılaşacağını anlatır. Neslişah ise zaten ta ezelden kurgucusu Emine Saraçoğlu ile aynı veya paralel bir görüştedir. Ve sanki yıllardır onun ufacık bir kıvılcım çakmasını bekler...

Sonuçta ufacık da olsa pek elzem gördüğü bu göz kamaşırıcı kıvılcımı çakar Emine Saraçoğlu ve onu tıpkı bir havai fişekmiş gibi doğrudan Güzellik Suçları'ndan içeri fırlatıverir... Neslişah'ın işte o andan sonra önünü kesmek artık pek olası değildir. Evvela Şeytan'ı defetmekle başlar işe. Tanrı'ya sığınır ve Ondan yapacağı cenk için utku niyaz eder. Sonuç olarak sırasıyla ve korkusuzca giriştiği her hamlade mükemmeli yakalar. Formalist bir ruhun bedeninden zaten yıllar öncesi sıyrılıp çıkmış olması da işini kolay kılmıştır. Dolayısıyla bu gibi fulminant çıldırmışlıklarda paşa paşa boy göstermesini bilir Neslişah.

Güzellik Suçları, Emine Saraçoğlu'nun anlatımıyla karakterler arasında adeta bir korrelasyon sergiler. Roman dili burada da neredeyse hiç olmadığı kadar masumdur. Ve kelimecilik oyununa, Güzellik Suçaları adını alan bu romanda asla rastlanmaz...

https://netlioo.com/r/gkorm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder