25 Temmuz 2016

ŞİMDİLİK KADIN (Emine Saraçoğlu)


https://netlioo.com/r/gkoqs

Şimdilik Kadın adlı romanın başkarakteri Lerzan, Emine Saraçoğlu'nun casus kalemiyle yazılmış, yazıldıkça da delik deşik deşifre edilmiş arafta sallanaduran sivrilmiş bir kişiliktir. Yarınları meçhul bir bedene sahip olan Lerzan'ın günbegün cinselliğini kovalayıp durmuştur Emine Saraçoğlu bu kitabında. Lerzan'ın, tam bir kadın bedenine sahip olduğu halde hem kadınsıdır davranışları hem de alabildiğine erkeksi. O aynı zamanda hem bir ateştir yakıcı, hem de bir su kadar serinletici; hem bir havadır sisli puslu, hem de bir karatoprak misali yutucu. Aslında tartışmasız bir kadındır Lerzan. Ancak sorulduğunda verdiği tek yanıt, hep bir erkek olduğu düzlemi üzerindedir.

Romanda olaylar sürgit devcileyin bir sahada geçer. Karakterler ise adeta cirit atarlar bu sınırsız sandıkları engebelerle dolu sahada. Ve doğaldır ki insanın plastisitesine duyduğu güveni yine de göz ardı etmez yazar karaketerleri oluştururken. Bir de geleneği değil, gelenekçiliği tümden reddeder anlatımı boyunca. Şimdilik Kadın, tam anlamıyla sargılar altındaki iyileşmesi pek de mümkün gözükmeyen toplumsal bir yaranın romanıdır. Aşılması zaman alacak sorunlar varsa da, sanki yok gibi gösterilir. Tedavi edici unsurların hiçbiri de kullanılmaz olaylar örgüsünde. Gözün gözü görmediği kurşuni bir toz bulutu içerisinde çırpınırlar çünkü karakterler.

Emine Saraçoğlu'nun Şimdilik Kadın adlı romanında beden, kimlik, kişilik diyalektiğini ve toplumsal cinsiyet rollerini hiç dur durak bilmeden sorgulaması vardır. Bundan başka sosyal statü ve kültürel sermaye ilişkisini de derinliğince sorunsallaştırması vardır. Paradoksların kelebekler gibi uçuştuğu, ağırlığınca kalıpdışı yazılmış bir romandır Şimdilik Kadın; fakat öyle bile olsa bir mantıksal olanaktan asla yoksun değildir. Zaten bu nedenledir ki gelişen olayları ve değişen karakterleri az biraz realize etmek için bile olsa temaya empati kurarak yaklaşılması öngörülür.

Şimdilik Kadın, okuruna, zihninin bir köşesinde kalması için sanki şöyle bir mesaj verme gereği duymuştur: birilerinin biriciği olmak için çırpındıkça bir başına kalmak riski her zaman vardır ve var olacaktır...

https://netlioo.com/r/gkoqs

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder