03 Haziran 2017

Dünya malı toplamaktan vazgeç!

Ebu Derda hazretleri, Salman-ı Farisiye yazdığı bir mektupta şöyle demektedir: Ey Kardeşim! Şükrü ödenmeyecek dünya malını toplamaktan sakın. Çünkü ben Resulullah’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Kendisine verilen malda Allah-u Teala’ya itaat eden servet sahibi mahşere getirilir. Malı da önüne konulur. Her ne zaman sırat köprüsü onu sallasa, malı ona: ‘Sen yoluna devam et (korkma), çünkü sen Allah’ın bendeki hakkını ödedin.’ der. Sonra malında Allah-u Teala’ya itaat etmeyen (yani zekâtını vermeyen) kişi malı omzuna yüklenmiş olduğu halde getirilir. Her ne zaman sırat onu sallasa, malı ona: ‘Yazıklar olsun sana, Allah’ın bendeki hakkını niçin ödemedin!” der. Ve bu hal, o kişi kendi helakını ve ölümünü çağırıncaya kadar devam eder.” 

(Beyhaki, Şuabu’l-iman)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder