25 Aralık 2012

Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (Yahya Kemal Beyatlı)

"Okuduğum kitapları okumaktan bıkınca, başka türlü bir vakit geçirmek hevesiyle, Hayyam'ın rubailerinden birini, bir defa daha gözden geçirmeye koyuluyorum; Türkçeye nakletmeye uğraşıyorum; mesela Hayyam bu rubaiyi Türkçe söyleseydi nasıl söylerdi? Bunu keşfetmeye çalışıyorum. Bu gerçi yorucu lakin merak verici bir meşgale oluyor."
- Yahya Kemal-

Rubai, daha çok, bir tefekkür şiiridir. Büyük bir tefekkür konusunu, böyle bir tefekkür heyecanını dört mısralık küçük bir söz kalıbı içinde ustalıkla terennüm edebilmek rubaide muvaffak olmaktır.

Yahya Kemal, rubai tarzını sever ve Türkçede gazel gibi, rubaiye de yeni bir hayat kazandırırdı. Rubaileri yayıldıkça ve sevildikçe şevki artar, onları birer birer, dostlarına ithaf ederek yayımlardı.

Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş'le Yahya Kemal, gerek kendi rubailerini gerekse düşüncesinin, sanatının, dil ve sanat zevkinin güzelliklerini ortaya koyuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder