10 Ocak 2013

Batı, Ortaçağ'da Eşelenirken, Müslümanlar Bunları "Buldu"...

Kilise'nin en büyük astronom ilan ettiği Batlamyus'un bir bilim hırsızı
olduğunu!

Bacon'un muhbir ve rüşvetçi olduğunu!

Galileo'nun bazı deneylerinin uydurma olduğunu!

Newton'un hayali deneylerle kitaplar yazdığını, eserinde1000'den fazla hata
yaptığını!

A.G . Mendel'in yaptığı istatistiklerin hayali ve uydurma olduğunu!

Akşemseddin'in (1389-1459) Pasteur'den 400 sene önce mikrobu bulduğunu!

İbn-i Rüşt'ün (890) Coğrafya adlı eserinde (s.12): "Bilginler arasında
yeryüzünün bir küre şeklinde olduğu konusunda ittifak vardır" dediğini,
eserlerinin yüzyıllarca Avrupa'da okutulduğunu!

Macellan'dan önce Piri Reis'in yaptığı harita'da Amerika'nın
gösterildiğini!

İmam-ı Azam'ın (ö.767) yeryüzünü bir top gibi yuvarlak kabul ettiğini!
(El-Muvafekat, 1/161)

İbn-i Sina'nın (980- 1037) eserlerinin Avrupa'da 600 sene temel eser olarak
okutulduğunu!

İbn-i Yunus'un ( ö.1009) Galile'den önce sarkacı bulduğunu!

Ali bin Abbas'ın (ö. 994) 1000 sene önce kanser ameliatı yaptığını!

Ali bin İsa'nın (11.yüzyıl) ilk defa göz hastalıkları hakkında eser
yazdığını!

İlk katarakt ameliyatını Ammar'ın ( 11.yüzyıl) gerçekleştirdiğini!

İlk Atom bombası fikrinin Cabir bin Hayyan'a (721-805) ait olduğunu!

Battani'nin (858-929) Kopernik'ten önce dünyanın merkez olmadığını,
galaksinin bir parçası olduğunu söylediğini; trigonometri, sinüs-kosinüs'ü
bulduğunu!

Beyruni'nin (973-1051) Kolomb'tan 500 sene önce Amerika'dan bahsettiğini,
atomağırlığı konusunu araştırdığını ve ilk defa dünyanın dönüşünü ispat
ettiğini!

Zerkali'nin (1029-1087) dünyanın güneşe uzaklığını hesapladığını!

Ebu'l-Vefa'nın (1271-1331) sekant-kosekant, tanjant-kotanjant'ı bulduğunu!

Fatih Sultan Mehmet'in ilk kez yiv-set ve roket'i bulduğunu!

Harizmi'nin (780-850) sıfırı bulduğunu, ilk cebir kitabını yazdığını!

Cezeri'nin (1136-1206) otomatik sistemin kurucusu olduğunu!

Demirî'nin (1349-1405) Avrupa'lılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisi
yazdığını!

Ebu Ma'şer'in (785-886) Med-Cezir'i ilk keşfeden kişi olduğunu!

Farabi'nin (870-950) ses olayını ilk kez fiziki yönden açıklayan kişi
olduğunu!

Hasan bin Musa'nın dünyanın çevresini ölçtüğünü!

Fergani'nin (9.yy) ekliptik meyli ilk tesbit eden olduğunu!

G. Cemşid'in "ondalık kesir" hakkında ilk eser yazan matematikçi olduğunu!

İbn-i Cessar'ın 900 sene önce cüzzam hastalığının sebep ve tedavisi ile
ilgili kitap yazdığını!

Kambur Vesim'in (ö.1761 ) R. Koch'dan 150 sene önce verem mikrobunu
keşfettiğini!

Maşâallah'ın (ö. 815) "usturlub"la ilgili ilk eser veren kişi olduğunu!

N .Tûsî'nin (1202- 1274) trigonometri alanında ilk eser yazan kişi
olduğunu!

Sabit bin Kurra'nın (ö. 901) dünyanın çapını doğru olarak hesapladığını,
Newton'dan çok önce diferansiyel hesabını keşfettiğini!

İbn-i Heysem'in (965-1051) optik ilmin kurucusu olduğunu!

İbn-ü'n-Nefis'in (1210-1288) Avrupa'dan üç asır önce küçük kan dolaşımını
keşfettiğini!

İbn-i Firsan'ın (888), WrightKardeşlerden 1000 yıl evvel ilk uçak denemesi
yapan kişi olduğunu!

Mağribi'nin (16. yy) Paskal Üçgeni diye bilinen hesabı bulduğunu!

Çağdaş tarih felsefecisi Arnold Toynbee'nin "Tarih Üzerine Bir Etüd" adlı
eserinde, "Eflatun'un ideal devletine en fazla yaklaşabilmiş sistem Osmanlı
sistemidir" dediğini!

Bir İsrailli yetkilinin S. Demirel'e, "ben, Osmanlının bir onbaşı ile
Filistin'i idare ederken, bizim bunu binlerce asker ile başaramamamıza
şaşıyorum."dediğini!

Mısırlı Hristiyan kıptî rahiplerin 327 yıl önce Osmanlı'nın koyduğu bir
kuralı bilmeden bozan bir rahip yüzünden birbirine girdiğini, yaralananlar
olduğunu (03.08.2002)!

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Osmanlı Devleti'ne Akdeniz'deki gemilerini
korsanlardan koruması karşılığında haraç ödediğini!

Türklerden ise hâlâ Osmanlı'yı beğenmeyenler olduğunu!

Biliyor muydunuz?..

Not: İslam Üstündür sitesinden derlenmiştir...

3 yorum:

  1. Karmaşık hislere itildim. Şöven miyim septik mi bilemedim... @pisikletli

    YanıtlaSil
  2. 11.yy a kadar islam medeniyeti üstündü. Ama şimdiye bakarsak durum ortada, biz maalesef geri kaldık.Geçmişle ilgili boş böbürlenmeler,Osmanlı öykünmeleri hiçbir sorunumuzu çözmez. 11.yy dan sonra gerilemeye başlamamızın 1550 lerden sonra yarışta geri kalmamızın nedenlerini araştıracağımıza; doğruluğu tartışmalı basit argümanlarla biz üstünüz demek bir işe yaramıyor ne yazık ki..

    YanıtlaSil
  3. Harika bir yazı. Kendi tarihimizi iyi bilmek kadar güzel birşey olamaz. Elinize sağlık yazı ve uyarı için!!!!

    YanıtlaSil