22 Şubat 2013

Kitap okumak “çok sıkıcı”

İngiltere’de yapılan bir araştırma, yaklaşık 4 milyon yetişkinin hiçbir şekilde keyif amacıyla kitap okumadığını bulguladı.

Stanford Üniversitesi’nden genetikbilimci Dr. Gerald Crabtree’nin “Trends in Genetics” dergisinde yayımlanan makalesi şu sözlerle başlıyor: “Bahse girerim MÖ 1000 yılında Atina’da yaşayan ortalama bir vatandaş şimdi bir anda günümüz dünyasında beliriverse, en az yaşayan akademisyen ve aydınlar kadar entelektüel biri olduğunu göreceğiz. Kuvvetli bir hafıza, geniş bir fikir yelpazesi ve önemli konulara ilişkin net bir bakış açısı…"

Crabtree, tüm insan ırkının zihinsel bir çöküş yaşadığını söylüyor ve bunun başlıca sebebi olarak da genetik mutasyonları gösteriyor. Dünyada son on yıl içinde bilim ve teknoloji gibi alanlarda yaşanan tüm gelişmelere karşın, uzmanlara göre insanlar kavrama kapasitesini kaybetmeye ve duygusal açıdan daha dengesiz bireylere dönüşmeye başladı. Başka bir deyişle, “İnsanoğlu giderek aptallaşıyor.”

İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları âdeta bunu kanıtlar nitelikte. Araştırma, yaklaşık 4 milyon yetişkinin hiçbir şekilde keyif amacıyla kitap okumadığını ortaya koyarken, buna ilişkin en sık gösterilen nedenlerden biri “vakit yokluğu” oldu.

Erkeklerin eline kitap alma ihtimalinin kadınlara göre daha az olduğunu bulgulayan araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 11’i, kadınların ise yüzde 5’i asla zevk için kitap okumadığını belirtti. İngiltere’nin yetişkin nüfusunun dörtte biri—12 milyondan fazla—geçtiğimiz altı ayda iki seferden daha az keyif için kitap okudu.

Geçtiğimiz ocak ayında 2 bin 59 yetişkin arasında gerçekleştirilen YouGov araştırmasına cevap verenlerin yüzde 29’u vakit yokluğundan yakınırken, yüzde 40’ı başka bir şey yapmayı tercih ettiğini yüzde 26’lık kesim ise “okumaktan çok fazla hoşlanmadığını” belirtti.

ABD daha vahim
İngiltere’nin rakamları ABD’de Pew Internet araştırmasının bulguladığı araştırma sonuçlarına göre yine de makul kalıyor. Söz konusu araştırma 16 yaş üstü Amerikalıların yüzde 25’inin geçen yıl bir kitap bile okumadığını ortaya koymuştu.

Kaynak: Radikal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder