07 Mart 2013

Evine gazete giren öğrenci çok kitap okuyor

İnternet ve televizyonun öğrencilerde, kitap okumayı olumsuz etkilediği anlaşıldı. Evine düzenli şekilde gazete ve dergi giren öğrencilerin ise kitap okuma alışkanlıklarının yüksek olduğu ortaya çıktı.

Bilgi iletişim teknolojilerinin okumaya yönelik etkisi irdelendi. 12 ilköğretim okulunun 6, 7 ve 8. sınıflarından okuyan yaklaşık bin öğrenciyle yapılan araştırmada, televizyon ve internetin okuma kültürünü olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

İNTERNET ENGEL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nce yapılan araştırmaya katılan öğrencilerden evinde internet bağlantısı bulunanların kitap okuma oranları düşük çıktı.

Araştırmada eve düzenli bir biçimde gazete alınıp alınmama ile okumaya yönelik tutum arasındaki ilişki de incelendi. Buna göre düzenli olarak evine gazete alınan öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının, evine düzenli olarak gazete alınmayan öğrencilere göre daha yüksek gerçekleştiği ortaya çıktı.

Elde edilen ortalama puanlardan hareketle basılı birmateryal olan gazetenin eve düzenli alınmasının okumaya yönelik olumlu tutum gelişimine katkı sağladığı anlaşıldı. Ayrıca dergi takip etmenin de okumaya yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği vurgulandı.

TV İZLEMEK ZAMAN KAYBI

Evinde bir veya birden fazla televizyona sahip olan bireylerin de okumaya yönelik tutumları anlamlı düzeyde düşük bulundu. Araştırmada televizyonun insana zaman kaybettiren, okumaya olumsuz bakışa neden olan bir araç olduğu ve öğrencilerin okumak yerine izlemeyi daha çekici bulduğu görüldü.

Kaynak: Bugün

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder