28 Ocak 2016

Kânunî Sultan Süleyman ve Fransa


Bütün memleketlerde, hatta islam dünyasında bile bir medeniyet alâmeti olarak kabul edilen ve genç ihtiyar herkes tarafından icra edilen dans denen şey, ilk defa Kânunî Sultan Süleyman Hân zamanında Fransa'da yapılmaya başlanmıştı. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları Avrupa'nın ortalarında idi ve Fransa'ya dayanıyordu. Bu dansın ilk yapılmaya başlandığını duyan Kânunî Sultan Süleyman Hânın, Fransa Kralı'na yazdığı tarihî mektup aynen şöyledir:"Ben ki, kırksekiz krallığın hâkanı Kânunî Sultan Süleyman Hânım. Sefirimden aldığım rapora göre, memleketinizde dans namı altındaki gayri ahlakî şeyin yapılmakta olduğu mesmuu şahânem olmuştur. Hemhudut olmaklığımız dolayısıyla, iş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali muvâcehesinde Nâme-i Hümayunum yedinize vusulünden itibaren derhâl son verilmediği takdirde, bizzat Orduyu Hümayunumla gelip men'e muktedirim!.."

Bugünkü Türkçe'ye çevrildiğinde şöyledir:

"Ben, 48 krallığın hakanı Kânunî Sultan Süleyman Hânım. Elçimden aldığım rapora göre, memleketinizde dans namı altındaki gayri ahlâki şeyin yapılmakta olduğunu duydum. Hudut komşusu olduğumuzdan dolayı, bu rezaletin memleketime de geçme ihtimaline karşı, bu mektubun eline geçtiği andan itibaren derhâl son verilmediği takdirde, bizzat Ordumla gelip bunu ben yasaklarım!.."

Hammer tarihinde, bu mektup üzerine, Fransa'da dansın tam 100 yıl yasak edildiği belirtilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder