17 Mart 2012

Kitap zekâyı kibarlaştırır

Şiir Derneği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gazeteci Yazar Nevzat Bayhan, bu ayki Zaman gazetesinin “Yorum” sayfasındaki yazısına, kültürümüzün ana ögesi “OKU” ile başlıyor.

Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin edindiği bilgiye göre Bayhan, insanların hayatında ulaşmak istediği emellerinin, gerçekleştirmek istediği hayallerinin olduğunu bu hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için en önemli aracın ise "bilgi" olduğunu söylüyor.

Kişisel gelişimin, ferdî kemalatın en önemli faktörünün bildi olduğunu, bilginin (enformasyon) ise yüzde 60'nın okumakla elde edildiğine vurgu yapan Bayhan, ünlü düşünürümüz Cemil Meriç’in: "Kitap zekâyı kibarlaştırır. Zekânın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız." Sözüne atıfta bulunuyor.Bir ülkenin veya toplumun ayakta kalabilmesi ve kalitesi geleceğini teslim edecek gençlerinin birikim ve seviyesi ile doğru orantılı olduğunu, okuyan, okuduğunu "etrafını cami ağyarını mani" bir şekilde anlayan ve "yaşatma" odaklı çalışan gençlerin, geleceğin aydınlık ikliminin mimarları olacağını, bu birikim ise yılların emek ve bilgisinin dercedildiği kitaplarla mümkün olacağını ifade ediyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerin her geçen gün kitaplardan uzaklaştığına, kütüphanelere yabancılaştığına dikkat çekiyor.

Bayhan, “Okuma oranlarına bakıldığında ilk emri 'oku' olan bir öğretinin takipçisi toplumumuzun ülkeler arası sıralamasında sonlardaki durumu içimizi sızlatmaktadır.Kitap okuma alışkanlığının ülkelere göre oranına baktığımızda, ülkemizin hal-i pür melali açıkça görülecektir.”diyor.

Bayhan, çeşitli ülkelerdeki “okuma” ve “kitap” ile ilgili araştırma sonuçlarını veriyor. O araştırmalardan birinde, Türkiye'de yükseköğrenim görenlerin oranı 1965'e göre 14 kat artmış olmasına rağmen,yükseköğrenim mezunlarının kitap okuma oranı 1965'in de altında seyretmekte olduğunu bildiriyor ve bu hazin tabloyu bizlere sunuyor.

Kitap okumada binde birlik oranla 173 ülke arasında 86. sırada bulunması dünyaya söyleyeceği çok sözü olan ülkemize hiç mi hiç yakışmadığını ifade ediyor Bayhan ve “Okumayla artırılarak sağlıklı hale gelen iletişim, insan-insan, insan-tabiat ilişkilerini de sağlam temellere dayandırarak kişide estetik, zarafet ve adanmışlık duygularını geliştirir. Analiz-sentez yapma, farklı düşünme, isabetli yorumlama, doğru kavrama yeteneğini geliştirerek yeni beceriler kazandırır. Onun için okuma kültürünün geliştirilmesi bir ülke için hayati bir konudur. Bu kültürün çağın gerekleri doğrultusunda yerine getirilmesi, suç oranının azalmasından israfın önlenmesine, çevre korumadan yapılaşmaya, güvenden huzura, sosyal hayatın her alan, katman ve kademesinde kendisini hissettirecektir. Çünkü okur, dünyada olup bitenleri arkaplanı ile anlayacak, iyi-doğru-güzel olanı daha iyi uygulayacak, yerel, ulusal ve küresel değerlere sahip çıkacak, kitap, yazar, yayınevi, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumun oluşturduğu 'okuma kültürü'yle geleceğe "yâd-ı cemil" olacak adımlar atacaktır.”dedi.

Neler yapılmalı sorusunun cevabı olarakta Bayhan, erken yaşlarda örnek alınıp özenilen, anne-baba başta olmak üzere akrabalar, öğretmen başta olmak üzere karşılaştığı faydalı ve önemli insanlar, temasta bulunduğu yönetici ve esnafın elinde kitap görülmeyince, ev dekorasyonundan şehir planlamasına, dinlenme yerlerinden turistik mekânlara varıncaya değin kitap ve kütüphaneler gözden kaçırılınca, zararlı alışkanlıklara bile bütçe ayırılıp, kitaba yapılan harcama israf görülünce, sinema filmi, çizgi film ve çok seyredilen dizilerin sevilen kahramanlarının elinde veya mekânlarında kitaba rastlanmayınca sonuç kaçınılmaz oluyor. Küçük yaşlarda rol model olan aile bireyleri, daha sonra okul, akabinde sokak ve çalışma ortamındaki aktörlerin kitap okuyan insanlar olması bilinçaltında kitap sevgisini vazgeçilmez kılacaktır.”görüşünde.

“Her insanın hayatında ulaşmak istediği emelleri, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır.” Öyle ise “oku.”

Kaynak: E-Haber Ajansı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder