29 Ocak 2016

Beş Kişiyle Arkadaş Olma

İmâm Muhammed Bâkır rahimehullâh şöyle buyurdu:

Babam İmam Zeynelâbidîn Hazretleri bana: 

“Beş sınıf insanla konuşma, arkadaş olma” diye nasîhatte bulundu. 

“Babacığım, canım sana fedâ olsun! Bu beş sınıf insan kimdir?” diye sordum. Buyurdular ki:

“Fâsık (Allâhü Teâlâ’nın emirlerine uymayan) kimse ile arkadaş olma. Çünkü o seni bir lokma yemeğe, belki de bundan daha az bir menfaate satar.” “Daha azı nedir?” diye sordum. “Daha azı, elde etmek için hırslı olup da elde edemediği şeydir.” 

“Babacığım ikincisi kimdir?”

“Cimri ile arkadaş olma! Çünkü o, çok muhtaç olduğun bir zamanda, malını korumak için seninle alâkasını keser.” 

“Üçüncüsü kimdir?”

“Yalancı ile arkadaş olma! Çünkü o, serap gibidir; yakın olanı sana uzak gösterir, uzak olanı yakın gösterir.” 

“Dördüncüsü kimdir?”

“Ahmak ile arkadaş olma! Çünkü o, sana faydalı olmak isterken zarar verir.” 

“Babacığım, beşincisi kimdir?”

“Sıla-i rahmi terk eden, yakın akrabalarıyla münâsebetini kesen kimse ile arkadaş olma! Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de tam üç yerde böyle kimsenin mel’ûn olduğunu gördüm.” (Ravzurreyâhîn) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder