21 Ocak 2016

Dünyanın Sonu Geliyor! Kıyamet Alâmetleri Çıktı!

 

İlahiyatçı yazar Mehmet Paksu "Kıyamet alametlerinin yüzde kaçı çıktı?" sorusunun yanıtını aramış. Kuran'a göre alametler büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve küçük alametlerin de neredeyse hepsi çıkmış. Paksu “buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız” diyor. İşte kıyamet alametleri...

1 - İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

2 - Adam öldürme olayları ve fitne artacak.

3 - Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.

4 - Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

5 - Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.

6 - Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.

7 - Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.

8 - Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

9 - Zina açıkça işlenir hale gelecek.

10 - Kötülük ve fuhuş yayılacak.

11 - Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.

12 - İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek

13 - Allah allah diyecek kimse kalmayacak.

14 - Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.

15 - Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek

16 - Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.

17 - Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.

18 - Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

19 - Namaz kılınmayacak.

20 - Emanete riayet edilmeyecek.

21 - Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.

22 - Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.

23 - Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.

24 - Yöneticiler insanlara zulmedecek.

25 - Liderliğe elverişli kimseler azalacak.

26 - Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.

27 - Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak.

28 - Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.

29 - Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.

30 - Yıldız falına inanılacak.

31 - Ani ölümler çoğalacak.

32 - Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.

33 - Akrabalık bağı kesilecek.

34 - Kitapların sayısı artacak

35 - Gasp olayları çoğalacak...

1 yorum: