31 Ocak 2016

Müslüman İlim Adamları

 

Akşemseddin hazretleri, Pasteur'den 400 sene önce mikrobu buldu.

Ali Kuşçu, büyük astronomi âlimi, ilk defa Ay'ın şekillerini anlatan kitap yazdı.

Ebul-Vefâ, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan âlimdir.

Birunî, ilk defa, dünyanın döndüğünü ıspat etmiştir.

Ebû Kâmil Şü'câ, Avrupa'ya matematiği öğretmiştir.

Ebû Ma'şer, med-cezir olayını ilk defa keşfedendir.

Battanî, dünyanın en meşhur astronomi âlimidir. Trigonometrinin kaşifidir.

Câbir bin Hayyam, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası büyük dâhidir.

Cezerî, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır.

Demîrî, Avrupalıların 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.

Farabî, ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.

Gıyasüddin Cemşid, matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa bulmuştur.

İbni Türk, cebirin temelini atan bilginlerdendir.

İbni Cessar, cüzzamın sebebini ve tedâvilerini 900 sene önce açıklamıştır.

İbni Hatip, vebânın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmî yoldan açıklamıştır.

İbni Firnas, Wringt kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirmiştir.

İbni Karaka, 900 yıl önce harika bir torna tezgahı yapmıştır.

İdrisî, yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizmiştir.

İbni Sina'nın eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulmuştur. Tıbbın babası kabul edilmiştir.

Kadızâde Rumî, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uygulamıştır.

Kambur Vesim, verem miktobunu R. Koch'dan 150 sene önce keşfetmiştir.

İbnünnefis, Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir.

Piri Reis, 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder