21 Kasım 2016

Işığa Giden Yol Söz

Hoş bir değerlendirmelidir ki, Arif Eren ister şiirsel yaratıcılık, gerekse felsefi düşünceleri açısından çağdaş Türk edebiyatının değerli isimlerinden biridir. Gerçekten de Eren; "Şiirin ses ipi üzerine söz asmak" sanatı olduğu gerçeğini manen, ruhen fethetti. Özel bir duygusallıkla yazıp-yaratıp, bununla beraber, hem de zevkli, başarılı bir dergi editörlüğü gibi geniş faaliyet gösterip, ilahi sözün, gönül, kalp dostu olan edebiyatın hizmetinde durup, edebiyat adına iyi olan ne varsa onun yayımlanması Arif Eren'in başlıca misyonu, sanatçı gayesidir.

En iyi nokta odur ki, Eren bir kural olarak asıl sanatın, asıl sözün yanında olur, asıl söze kıymet verir, asıl poziyanın değerini verir. Bu anlamda edebiyata, sanat adamlarına olan saygısı, dikkati hem de kendi değerini, tarihi yere bellemesi olgudur. Bu gerçeği çok yönlü yaratıcılığı ile birlikte, onun naşirlik etkinliği bir daha doğruluyor. O," Her başlangıcın bir yerinde düyünbnmssi" gerçeğini tüm ayrıntılarıyla axz edenlerdendir. Söz mülküne karşılık beklemeden hizmet duygusu Arif Eren'i aynı zamanda şair, aynı zamanda da naşire çevirir ve bu büyük işlerin üstesinden sönmez hayat, yaşan sanat aşkı ile gelir.

O, büyük emek pahasına yayımladığı "Mevsimler" dergisini dost gönlüne, dost adresine götüren yol olarak kabul eder. "Mevsimler" ev-ev, el-el dolaşıyor, her sayı çok sayıda yazarın gönül meyvelerini farklı adreslere yapıyor, farklı kapılar açıyor ve her türlü kültür ve sanat misyonu taşıyor.

Arif Eren her sezonun bir ayrı güzel gibi olmasının farqind9di. O, güzel deyimleri, şeibri ve yayınladığı derginin aracılığıyla okuyucuya anlatır ki; "İnsan önce kendi kalbi ile dost olup, onun yapacağı kötülüklere son koymalıdır". Eren bu işleri "Türkiye yüreğimde sevgi, dilimde V 9 t s n i m d i r " düşüncesi ile gerçekleştirmektedir. Bilir ki, "Asıl sanatçının adını silebilecek hiçbir silgi" yok. Onun tüm işsri öten günlerinden yarınlara olan selamı gibidir.

Arif Eren ekonomik zenginlikten çok, ahlak değerlerine önem veren bir söz, fikir adamıdı. Onun sanat yolu Türklüğümüze birlik ve dirilik içinde sahip olmak amacından, düşüncesinden geçer. Eren'i tanımaktan gurur duyuyorum. Onu, dost ve qardaşılığın, sanata saygının sembolü olarak gördüm. Kurucusu ve editörü olduğu "Mevsimler" dargisila olan emekdaşlığım bu dostluğun sağlam bağına dönüştü. "Mevsimler'in" ayrı ayn saylarmda "Açık Koy Uykunun Kapılarını" ... "Ona Söyleyin Gitmesin," Gelmişem "vb. şiirlerim yayımlanıb.

Arif Eren başta olmak üzere beraber "Mevsimler" dergisinin fedakar yaratıcılarına teşekkür edirem. Men bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, Arif Bey edebiyatımızın yakın dostu ve karşılıksız tebligatçılarındandı. "Mevsimler" dergisinin kapısı her zaman dost sözüne, dost yüzüne açıqdı.

Guleya KONUL / Azerbaycan
Mevsimler Dergisi'nden Alınmıştır.
www.mevsimler.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder