30 Eylül 2012

Kitap okumak mı mutlu eder kitap biriktirmek mi

Necip Asım, kitapseverleri iki kısma ayırmaktadır: Kitap dostları' ve 'kitap delileri.' İlim adamları, araştırmacılar, sanatçılar, kısaca kitabı okuyan, inceleyen ve bilimsel faaliyetlerde bulunanlar kitap dostları; kitabın muhtevasını önemsemeden alanları, rafları süslemek için tercih edenleri, bir tür hastalık şeklinde kitabı bir obje gibi alıp saklayanları ise kitap delileri olarak tavsif etmektedir.

Necip Asım, Kitap adlı eserine şu samimi ifadelerle başlıyor: 'Ey okur, senin de benim gibi kitap dostu olduğuna şüphem yoktur. Sevgilide birleşmemiz, bizi birbirimize rakip etmez, yakınlaştırır. Ana baba sevgisi ne olduğunu idrak edemeyen bahtsızlardan olduğum için, ilk tutkunu olduğum sevgili kitaptır; bu sevgi günden güne artmaktadır; fakat sevgim beni çok kitap sahibi etti zannetme! İnsan boş keseyle kütüphane doldurabilir mi?'

Her kitap dostunun Necip Asım'la aynı duyguları yaşadığını söylemek yanlış olmasa gerek. 'Kitap sevgisi' diğer sevgi türlerinden farklı bir yerde duruyor. Zira kitap, diğer sevgililere nazaran farklı özelliklere sahiptir. Bir kere kitap, herhangi bir önsezi veya bir kıpırdama olmaksızın insanı kendine çeken tartışmasız üstün bir isme sahip. İnsanın bidayetinden nihayetine kadar olan serüvenini kapakları arasında saklayan eşsiz sırdaş... Ona kim nasıl yönelirse, karşılığını o ölçüde alabileceği zengin bir hazine... Yazarla okur arasında başka bir aracı kabul etmeyen şeffaflıkta bir dost... Vermeyi alanın maharetine tabi kılan bir özgüvene sahip... Bu yüzden kitapla okur arasında tüm aracıların çırpınmaları kendilerine bir fayda sağlasa da bu bir yere kadardır. Kitapla okur arasına girmeye çalışanların bir yerden sonra bu sınırı aşıp gizemli ilişkinin yaşandığı alana yaklaşmaları mümkün değildir.

Kitabın aşkıyla iz sürülür
Necip Asım da, bu sırlı ilişkinin çok iyi farkındadır ki, şunları söylüyor: 'İşte bugün miktarı 200 ve yakında 2.000 olacak dostlarımız için gönülden sevgilimiz adına bir eser yazıyorum. Sevgilimizin tarih ve nitelikleri böyle beş-on yaprakla tam kavranamaz. Fakat benim bu yazdığım, sevgilinin niteliklerini bildiren bir kıtadır; kasidelerini de benden daha güçlüleri tanzim etsin, seve seve okuyalım.' 'Sevgilinin nitelikleri' diye betimlediği hususlar Kitap'ta sırasıyla Kitap, Yazı, Alfabe, Harf, Hareke, Harf Şekillerinin Öğretimi, Kargacık Burgacık, Körler Alfabesi, Dilsiz ve Sağırların Yetiştirilmesi, Rakamlar, Yazı Malzemesi, Kağıt, Papirüs, Kalem, Kurşun Kalemi, Çakı-Kalemtraş, Hokka, Yazma Eserler, Hüsnühat ve Hattatlar, Kitap Adları, Kitap Meraklıları, Eser Takdimi, Kütüphane, Genel Okuma, Kütüphaneciler, Kitap Adları Bilimi, Kitapçık, Kitap Falcılığı, Yasak Kitaplar, Kitap Yakma, Kitaplar Ne Yolda Yazılır? Tercüme, Kitap Özetleri, Hangi Kitapları Okumalı? Kitaplara Ödül, Matbaacılık, Yazı Bilgiçliği (Grafoloji) İmza, Mühür, Kitapların Sonu... Kitap'a dair nitelikleri bir bir anlatan Necip Asım, kitapseverleri iki kısma ayırmaktadır. 'Kitap dostları' ve 'kitap delileri' İlim adamları, araştırmacılar, sanatçılar, kısaca kitabı okuyan, inceleyen ve bilimsel faaliyetlerde bulunanlar kitap dostları; kitabın muhtevasını önemsemeden alanları, rafları süslemek için tercih edenleri, bir tür hastalık şeklinde kitabı bir obje gibi alıp saklayanları ise kitap delileri olarak tavsif etmektedir. Kitap sevdalıları mutlaka müşahede etmişlerdir, kitaba gerçekten 'sevdalı' olan birisi kitabın izini sürer, onu elde etmek için çaba gösterir ve elde ettiğinde ondan azami derecede istifade etmeye çalışır. Okur, araştırır, tartışır, sorar, cevap bulmaya çalışır. Kitap delisi ise, kitabın dış görünüşüne, fiyakasına, sosyal bir statü aracı haline bakarak kendini kandırır. Dizi dizi kitabı boş raflara dizerek göz zevkini tatmin eder lakin bunun bilgi dağarcığına kattığı bir şey yoktur. Bu kategoride olanların daha aşırı edimlerini yazar kitabında dile getirmektedir: 'Kitap delileri kitaplara para vermek ve kitap almak için nutuk ve vücut itlafında kalmazlar. Bunlar namuslarını da tehlikeye koyarlar. İngiliz lortlarından 'Sir Edward Ceran' kitap hırsızlığı ile ün almıştır. Bir kere (Nord Cerland) şatosunda kitap çalarken karısı üstüne varmış, bir kere de Paris'te çeşitli dillerde basılmış bir İncil çalarken yakayı ele vererek iki sene hapse mahkûm olmuştur. (...) Barselona kitapçılarından (Don Vensant) adında birisi yegane zannedilen bir kitabın müzayedesi dolayısıyla arkadaşına suikast etmiştir. (...) Yine bu kitapçı; genç bir papaz, Almanyalı bir öğrenci, bir İspanyol şairi ile sattığı kitapları geri almak için dokuz kitapsever telef etmiştir (öldürmüştür).'

Eletronik kitapların halleri
Başlangıçta Papirüs liflerinden tahta levhalara; ofset baskılardan dijital yayınlara dönüşen kitaplarla 'kitap sevdalıları'nın kurdukları gerçek ilişki; okuma, anlama ve insanlığın istifadesine sunma biçiminde temayüz etmektedir. Üstünkörü okuma, bakıp geçme veya kitap koleksiyonculuğu yapma nihayetinde sahibine fayda sağlamaktan ziyade yük getiren çabalardır. Günümüzde okuma faaliyetleri çeşitlenerek arttığı için kitap biçimi ve niteliği de değişiklik arz etmiştir. Körler ve sağırlar için teknolojinin imkânlarından faydalanılarak hazırlanan kitaplar, büyük bir okuma imkânı sağlıyor. Ayrıca, kütüphaneler dolusu hacimde kitapların elektronik kitap şekline dönüştürülerek cepte taşınabilecek elektronik aletlerle okuma imkânına kavuşturulmuştur. Bu durum da göstermektedir ki, ister ilkel dönemlerde yazılan papirüs liflerinden olsun, isterse son teknolojik imkânlar kullanılarak e-kitap şeklinde olsun, kitabın ve okumanın kıymetinden bir şey azalmıyor.

Kaynak: Yenişafak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder