25 Ekim 2013

Duygusal zeka nedir?

Kişilerin kendi hislerini, karşısındakinin hislerini anlayabilmesi, bunları tanıması, anlamlandırması ve uygun şekilde kullanabilmesi, yönetebilmesi anlamına gelir. Duygusal zela ilk olarak 90'lı yıllarda Amerika'da Peter Salovey ve John D. Mayer tarafından ortaya atılan bir terimdir. Üniversitede yaptıkları çalışmalarda EQ üzerimeydi. Daha sonra Daniel Goleman bu terimi alıp Duygusal Zeka isimli bir kitap yayınladı ve ondan sonra Duygusal Zekanın ünü yayılmaya başladı. Hatta IQ'nun da önüne geçti.

Salovey ve Mayer duygusal zekanın 4 etkeninden bahsederler. Bunlardan ilki, duyguları tanıma, ikincisi bu duygularla bir düşünce oluşturabilme, üçüncüsü duyguları birbirinden ayrıştırabilme, dördüncüsünde bu duyguları yönetebilme. Zaten bu insan ilişkileri açısından en önemli faktörlerden biriydi. Doğumla başlar ama daha sonrasında kişinin çevresinin, uyaranlarının zenginliği ile beraber gelişim gösterir. Yani bebeklerde de gördüğümüz duygulanımlardan anlayabileceğimiz gibi doğuştan gelen bir yetidir. Ama daha sonrasında anne baba tutumlarıyla kişinin öğenme kapasitesiyle gelişebilen bir özelliktir.

Sinem Gül Şahin / Klinik Psikolog

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder