03 Temmuz 2016

Aşkla Yaşamak (Akif Akay)

https://netlioo.com/r/gkmjy
Sevginin bir kalbe yerleşip gelişerek onu taşıyan sineyi adeta bir yanardağ gibi infilak ettirecek hale getiren en şiddetli şekline aşk denir.

“Aşk olmasaydı, varlık olmazdı.” diyen aşk sultanı Hazreti Mevlânâ’ya göre aşk ile yanıp tutuşmayan kimse uçamayan kanatsız bir kuşa benzer. Mevlânâ’ya göre insanı olgunlaştıran aşktır. Aşk yolunda çekilen sıkıntılar, yaşanan acılar, insanı hamlıktan kurtarır, benlikten sıyırır. İnsan, aşk ateşiyle pişerek hamlıktan olgunluğa erişir. Bu olgunluğa erişen Hazreti Mevlânâ, bir sözünde “Sadece aşk, sadece aşk, başka bir işimiz yoktur.” der.

Alışılmışın ötesinde okuyucuyla tatlı bir sohbet üslubuyla kaleme alınan, candan bir dost gibi okuyucuyla el ele verip birlikte aşk vadilerinden geçerek kalbe yönelebilmeyi ve kulluk aşk u heyecanına nail olabilmenin vesilelerine sarılarak Yüce Yaratıcı’nın rızasına erişebilmeyi hedefleyen Aşkla Yaşamak kitabı önsöz ve iki bölümden oluşmaktadır.

Önsöz’de insanın bu âlemde bir yolcu olduğu gerçeğine dikkat çeken yazar, insanın ruhlar âleminden dünyaya oradan da ahiret âlemine uzanan uzun yolculuğuna vurguda bulunmaktadır. Yazar, kaleme aldığı konuları işlerken okuyucuyu bir dost olarak kabul ederek bu dünya hayatında karşılaşılabilecek problemlere birlikte çözüm üretme, üzüntüleri ve mutlulukları paylaşma çağrısı yapmaktadır.

Aşkla Yaşamak kitabı, bu dünyanın sevgiyle daha yaşanabilir bir dünya olacağına ve insanın, güzel görüp güzel düşünerek, sahip olduklarını paylaşarak, başkalarına iyilik yaparak daha mutlu bir hayat yaşayabileceğine dikkat çekebilme gayretidir.

Aşkla Yaşamak, yaratılanı Yaradan’dan ötürü severek bu dünyanın daha bir yaşanabilir hale geleceği hususunda bir farkındalık oluşturabilme çabasıdır.

Aşkla Yaşamak, karşılaşılan problemlerin üstesinden gelebilmek için işe önce sevgiden, aşktan başlamak gerektiğini haykırıştır. Bunun için de öncelikle aşk vadilerinden geçmek, daha sonra ise kalbe yönelmek gerekmektedir.

Aşkla Yaşamak kitabının Aşk Vadilerinde başlığını taşıyan birinci bölümünde, sevgi dolu bir dünya özlemi dile getirilmekte ve böylesi bir dünyanın kurulması hususunda neler yapılması gerektiği izah edilmeye çalışılmakta ve bu hususta insanlığa önderlik yapmış bazı aşk sultanlarının hayatlarından örnekler verilmektedir.

Kitabın Kalbe Yönelme Vakti başlığını taşıyan ikinci bölümünde kalb ve ruh hayatı açısından kişiyi gerçek sevgiye ve ilahi aşka taşıyacak bazı hususlara dikkat çekilmekte ve okuyucu kendi iç âlemine doğru bir yolculuğa davet edilmektedir.

Aşkla Yaşamak kitabında başlıca şu konular ele alınmaktadır:
•    Sevgi Dolu Bir Dünya
•    Aşka Susamak
•    Bana Sevginden Bahseder misin?
•    Mevlana, Şems ve Aşk
•    Bize Gül Olmak Yakışır…
•    Vakit Geç Olmadan
•    İyilik Yap İyilik Bul
•    Şimdi Değilse Ne Zaman?
•    Secdeye Çağrı ve Namaz
•    Rahmetle Tüllenen Günler: Üç Aylar
•    Regaib, Mirac ve Berat Kandilleri
•    Kur’ân Ayı Ramazan
•    Oruç Tutanlara Müjdeler
•    Kullukta Derinleşme Fırsatı: İtikâf
•    Kadir Gecesi, Dua ve İstiğfar
•    Ramazan ve Kurban Bayramları
•    Bir Aşk Yolculuğu: Hac
•    Mevlit Gecesi ve Kutlu Doğum
•    Kul Hakkı, Anne-Baba Hakkı
•    Allah’ın Sevdiklerinden Olabilmek İçin


https://netlioo.com/r/gkmjy

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder